Doelstelling

De Stichting Bellydance Foundation heeft ten doel:

 

Het ontwikkelen/bevorderen/entameren/leren/bijbrengen van dansculturen aan/voor alle (groepen van) mensen ongeacht leeftijd, gewicht, omvang of wat dan ook, speciaal gericht op buitenlandse dansculturen met de nadruk op buikdansen en daardoor een ontspanningsmogelijkheid te maken/bieden en de eigenheid tot uitdrukking te laten komen.

 

De Stichting Bellydance Foundation tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het bieden van ruimte aan diverse groepen/organisaties die met een danssoort bezig zijn;
  • het organiseren van grote, kwalitatief goede feesten waar de dansen kunnen worden getoond en optredens kunnen worden gegeven;
  • het bieden van werkervaringsplaatsen voor geïnteresseerden die al langere tijd werkloos zijn;
  • het ontwerpen/maken/verzorgen van de benodigde kleding en decors;
  • het integreren met diverse bevolkingsgroepen en /of dansculturen;
  • het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn.

 

De Stichting Bellydance Foundation beoogt niet het maken van winst.

Stichting Bellydance Foundation is een stichting ten behoud van culturele dansen met in het bijzonder de oriëntaalse buikdans. De stichting is een vrijwilligersorganisatie en kunnen niet bestaan zonder hulp, inzet en steun van onze vrijwilligers. Dankzij deze geweldige mensen, die met hun tomeloze energie belangeloos allerlei taken uitvoeren, van het draaien van muziek op een feest tot het plakken van postzegels voor een mailing, kan Stichting Bellydance Foundation zich blijven ontwikkelen en presenteren.